ვაკუუმ ფორმირება :

მასალის მაქსიმალური გაბარიტები(მმ) : 250X300X100
მასალა: ორგანული მინა,
მასალის მაქსიმალური სისქე: 5მმ