ლოგიკუმი

ლოგიკუმი ხის განმავითარებელი სათამაშოების კომპანიაა, რომლის მიზანიც უკეთესი გარემო პირობების შექმნაა. სტარტაპი დაარსდა 2016 წლის დეკემბერში და მას შემდეგ არა ერთი განმავითარებელი სათამაშოს ავტორია.
ლოგიკუმი მუშაობს ადაპტირების , დასწავლის, სხვადასხვა უნარ-ჩვევების გამომუშავების პროცესებზე. ძირითადი მიმართულებები :
კოგნიტური განვითარება, დასწავლის ხელშეწყობა, მეტყველების პროცესები, მოტორული უნარ-ჩვევები, ლოგიკური აზროვნება.
პროდუქცია სრულად ქართულია და , რაც მთავარია უსაფრთხო.
ეს არის სათამაშოები, რომელიც საჭირო რესურსია და თითოეული ახალი სათამაშო იქმნება საჭიროებებიდან გამომდინარე. Ლოგიკუმი თიკო ბლადაძის დაფუძნებულია .თიკომ Ბიზნეს საქმიანობა ფაბლაბის დახმარეიბთ დაიწყო და ასევე ნივთების საწყისი რაოდენობა სწორედ ფაბლაბში დაამზადა, ახლა მას საკუთარი საწარმო აქვს, რომელიც ლაზერული მჭრელით და მყარ ზედაპირზე საპრინტი დანადგარით არის უზრუნველყოფილი.

5 1 vote
Article Rating