კრეათონი

მოცემული ღონისძიების მიზანი, შეზღუდულ დროში დასმული ამოცანის მოგვარების გზების ძიება და კრეატიული და ინოვაციური პროდუქტის მოფიქრებაა.

ღონისძიებების ბოლოს ეწყობა დემო დღე, სადაც მონაწილეები წარსდგებიან ჟიურის წინაშე თავიანთი პროდუქტებით.

0 0 votes
Article Rating